Grunderna i

Vetenskaplig läskunnighet

Vill du lära dig mer om vetenskaplig forskning? I denna kurs får du veta mer om hur det är att studera vid en högskola, att söka och granska kunskap och att tänka kritiskt. Kom med!

I denna kurs lär du dig

Vad är vetenskap?

Du lär dig hur vetenskaplig kunskap skapas. Du får bekanta dig med kunskapssökning, principerna för vetenskapsutövande och den vetenskapliga publikationsprocessen.

Var ägnar man sig åt vetenskap…

Du får information om högskolevärlden och -studierna. Du får också bekanta dig med forskare inom olika vetenskapsgrenar och deras arbete.

…. och hur?

Du får veta hur forskarna samlar in material och tolkar det. Du får bekanta dig med reglerna för vetenskapligt skrivande och hur man läser vetenskapliga artiklar.