Tiedelukutaidon

PERUSTEET
Haluatko tutustua tieteen tekemiseen? Tällä kurssilla perehdytään korkeakouluopintoihin, tiedon hakuun ja arviointiin sekä kriittiseen ajatteluun. Tule mukaan!

Tällä kurssilla opit

Mitä on tiede?

Opit, miten tieteellinen tieto syntyy. Tutustut tiedon hakuun, tieteen tekemisen periaatteisiin ja tieteelliseen julkaisuprosessiin.

Missä sitä tehdään…

Saat tietoa korkeakoulumaailmasta ja -opiskelusta sekä pääset tutustumaan eri alojen tutkijoihin ja heidän työhönsä.

…ja miten?

Saat tietää, kuinka tutkijat keräävät aineistoa ja tulkitsevat sitä. Tutustut tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin sekä tieteellisten artikkelien lukemiseen.