• Millaista korkeakouluopiskelu on?
  • Millainen on tutkijan työpäivä?
icon

Korkeakouluopintoihin tutustuminen

Tervetuloa Tiedelukutaidon perusteet -verkkokurssille! Kurssin ensimmäisessä osiossa saat tietoa korkeakouluopinnoista sekä kuulet opiskelijoiden ajatuksia siitä, miten korkeakoulussa opiskelu eroaa lukiossa opiskelemisesta. Osion viimeisessä luvussa kolme eri alan tutkijaa kertoo videolla, millainen on tutkijan työpäivä.

Tämän osion tehtävät ovat kurssisuorituksen kannalta vapaaehtoisia, eikä niistä saa pisteitä. Niistä voi kuitenkin olla hyötyä oman opiskelualan etsimisessä, ja lisäksi ne tarjoavat välähdyksen siitä, millaista korkeakoulussa opiskeleminen on. Halutessasi voit myös tehdä tehtävät yhdessä jonkun kaverisi kanssa.

Opiskelualoihin voi tutustua kurkistus- ja tutustumiskursseilla

Jotkut löytävät oman alansa jo nuorena, toiset taas pohtivat opiskelualan valintaa pidempään. Valintaa voi helpottaa se, että saa tietoa alan opinnoista ja työmahdollisuuksista sekä kuulee alaa opiskelleiden kokemuksia. Tähän lukuun on koottu vinkkejä siihen, mistä tietoa voi etsiä.

Yksi tapa tutustua opiskelualoihin on osallistua erityisesti toisen asteen opiskelijoille suunnatuille tutustumis- tai kurkistuskurssille, joita monet korkeakoulut tarjoavat. Niiden tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista opiskelu kyseisellä alalla on. Monen alan kursseja on tarjolla myös avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa, joiden kautta korkeakouluopintoja on halutessaan mahdollista suorittaa jo lukioaikana. Lisäksi jotkut korkeakoulut järjestävät kaikille avoimia MOOC- eli Massive Open Online Course -verkkokursseja, jollainen tämäkin kurssi on. MOOC-kurssien materiaaleihin tutustumalla saa lisätietoa kyseisen alan opinnoista, vaikka ei koko kurssia ehtisikään suorittaa.

Yksittäisten kurssien suorittamisen lisäksi voi hankkia tietoa siitä, millaisia kursseja ja opintoja jonkin tietyn alan tutkintoon sisältyy. Tämä selviää korkeakoulujen opetussuunnitelmista tai opinto-oppaista. Tutustumalla tutkinnon opetussuunnitelmaan saat käsityksen siitä, millaisia aiheita kyseisellä alalla opiskellaan ja millaisista kokonaisuuksista opinnot konkreettisesti muodostuvat.

Tutustu avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjontaan

Tutustu avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjontaan.

Valitse jokin sinua kiinnostava korkeakoulu ja opiskeluala. Selvitä, millaisia opiskelualaan liittyviä kursseja on tarjolla avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Järjestetäänkö jossakin myös kyseisen alan tutustumis- tai kurkistuskursseja?

Lisätietoja avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelemisesta löydät Opintopolun verkkosivuilta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opetussuunnitelmaan Valitse jokin sinua kiinnostava korkeakoulu ja opintosuuntaus tai pääaine. Etsi verkosta kyseisen opintosuuntauksen opetussuunnitelma tai opinto-opas ja selvitä, millaisia kursseja opintoihin kuuluu. Jos joidenkin kurssien aiheet kuulostavat täysin vierailta, ei syytä huoleen – etukäteen niistä ei tarvitsekaan ymmärtää mitään. Usein myös kurssien sisällöstä on luettavissa lyhyt kuvaus.

Alavalinnasta riippumatta mahdollisuuksia on paljon

Opiskelualan valinta on tärkeä päätös. Kannattaa kuitenkin muistaa, että se ei lopullisesti sulje mitään ovia. Mikäli valittu ala ei tunnu oikealta, sitä on mahdollista vaihtaa. Ensikertalaiskiintiöistä huolimatta osa valituista opiskelijoista on aina muita kuin ensikertalaisia. Kandidaatin- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen taas on mahdollista hakea jonkin toisen alan maisteriopintoihin tai johonkin poikkitieteelliseen maisteriohjelmaan.

Kiinnostavaa aihetta voi lähestyä monesta eri näkökulmasta

Valitse jokin sinua kiinnostava aihe tai teema ja mieti, millaisista näkökulmista sitä voisi lähestyä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta kiinnostunut voisi opiskella vaikkapa maantiedettä, ympäristötekniikkaa, matematiikkaa, sosiologiaa, markkinointia tai kasvatustiedettä – mitä muita vaihtoehtoja keksit?

Opiskeluala ei myöskään suoraan määrää sitä, millaista työtä tulet tulevaisuudessa tekemään. Työelämässä tarvitaan alasta riippumatta monenlaisia ihmisiä ja taitoja, ja tietyllä pohjakoulutuksella voi päätyä hyvin erilaisiin töihin. Osaamistaan voi täydentää myös työelämässä ollessaan. Ainakin tulevaisuudentutkijoiden mukaan jatkuvan oppimisen merkitys tulee korostumaan jatkossa, etenkin kun tulevaisuuden työtehtävät voivat olla jotain, mitä ei vielä osata kuvitellakaan.

Millaisiin töihin korkeakouluista valmistuneet ovat päätyneet?

Tutustu töissä.fi-palveluun. Palvelu tarjoaa tietoa siitä, millaisiin tehtäviin korkeakouluista tietyltä alalta valmistuneet ovat sijoittuneet työelämässä. Montako erilaista ammattinimikettä matematiikkaa opiskelleet ovat ilmoittaneet palveluun? Entä englannin kieltä opiskelleet?

Valitse jokin sinua kiinnostava pääaine tai koulutusohjelma, ja selvitä, miten ja mihin sitä opiskelleet ovat työllistyneet.

Olet päässyt luvun loppuun!

Seuraava luku: