FAQ

Kenelle kurssi on tarkoitettu

Tiedelukutaidon perusteet -kurssi on suunniteltu lukiolaisia ajatellen, mutta kurssimateriaali soveltuu kenelle tahansa tieteestä, tieteentekemisen perusteista sekä kriittisen ajattelun kehittämisestä kiinnostuneelle.

Kurssimateriaalia voi vapaasti käyttää itsenäiseen opiskeluun. Perehdy teksteihin, tutustu videoihin ja lisätietoina tarjottavaan oheismateriaaliin, vastaa monivalintakyselyihin ja pohdintatehtäviin ja nauti uusista oivalluksista!

Materiaali soveltuu myös lukion tai muun keskiasteen oppilaitoksen valinnaiseksi kurssiksi tai osaksi muuta opetusta. Oppilaitos voi itse määritellä, millä tavoin Tiedelukutaidon perusteet -kurssi (2 op) hyväksytään oppilaitoksen kurssina. Opettajat voivat vapaasti käyttää kurssia tai sen osia omassa opetuksessaan.

Miten kurssi suoritetaan?

Kurssi suoritetaan perehtymällä kurssialustan teksteihin ja oheismateriaaleihin ja vastaamalla verkkotehtäviin. Kurssin voi suorittaa kokonaan etänä ajasta ja paikasta riippumatta.

Hyväksytyn kurssisuorituksen edellytyksenä on, että teet vähintään 90 prosenttia tehtävistä. Jokaisen tehtävän maksimipistemäärä on kerrottu tehtävässä. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan vähintään puolet kurssin maksimipistemäärästä.

Miten saan kurssista kurssitodistuksen ja suoritusmerkinnän?

Helsingin yliopisto myöntää hyväksytystä kurssisuorituksesta maksutta 2 opintopistettä ja kurssitodistuksen.

Kun olet suorittanut kurssin hyväksytysti loppuun, saat kurssitodistuksen MOOC.fi-kurssialustan omalta käyttäjäsivultasi. Profiilisivulta voi hakea myös opintopisteitä napista 'Rekisteröi suoritus'. Napin painaminen ohjaa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ilmoittautumislomakkeen. Muista täyttää lomakkeen kenttään 'Käyttämäsi sähköpostiosoite MOOC-kurssilla' sama sähköpostiosoite, joka on yhdistettynä mooc.fi -käyttäjätiliisi. Voit tarkistaa sähköpostiosoitteen tämän kurssisivuston käyttäjäsivultasi.

Opintopisteiden kirjaaminen Helsingin yliopiston järjestelmään voi kestää noin kuusi viikkoa. Kirjaamisen jälkeen ne tulevat näkyviin opintopolku.fi-palveluun, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Lisätietoa opintosuorituksista opintopolku.fi-palvelussa.

Mitä hyötyä minulle on kurssista?

Tiedelukutaidon perusteet -kurssi antaa valmiuksia ylioppilas- ja pääsykokeisiin sekä hyvän etumatkan korkeakouluopiskeluun.

  • Tutustut tieteellisiin teksteihin ja opit, miten niitä luetaan. Siitä on hyötyä pääsykokeissa tai niihin valmistautuessa, koska koemateriaaleihin liittyy usein tieteellisiä artikkeleita. Myös ylioppilaskokeissa vaaditaan usein kykyä tulkita erilaisia aineistoja ja hyödyntää niitä oman tekstin pohjana.

  • Saat tietoa, joka voi auttaa sinua omimman opiskelualan valinnassa. Tutustut kurssin opiskelija- ja tutkijavideoiden sekä tekstien ja tehtävien kautta korkeakouluopiskeluun ja eri tieteenaloihin.

  • Perehdyt tieteellisen tiedon rakentumiseen ja tieteellisen tiedon hakuun.

  • Opit arvioimaan tiedon luotettavuutta ja saat valmiuksia navigoida internetin tietotulvassa.

  • Kurssin jälkeen tunnet tieteellisen kirjoittamisen pelisäännöt, minkä ansiosta esimerkiksi kurssiesseiden kirjoittaminen käy entistä vaivattomammin.

  • Kurssilla on paljon tehtäviä, jotka kehittävät kriittisen ajattelun taitoja. Kriittinen lukutaito ja kriittinen ajattelu ovat valttia ylioppilaskokeiden esseekysymyksiin vastatessa sekä äidinkielen kokeessa. Lisäksi niistä on hyötyä ihan jokapäiväisessä elämässä, koska nykyään kuka tahansa voi olla sisällöntuottaja, minkä vuoksi sisältöjen arviointikyky on tarpeellinen kansalaistaito.

Millaisia kurssin tehtävät ovat?

Kurssilla on sekä monivalintatehtäviä että tehtäviä, joihin kirjoitetaan tekstivastaus omin sanoin. Lisäksi kurssilla on vapaaehtoisia selvitys- ja pohdintatehtäviä, joista ei saa pisteitä. Kun olet antanut vastauksesi pakolliseen tehtävään, saat näkyviin mallivastauksen ja joissakin tehtävissä myös siihen liittyvät perustelut.

Tekstivastauksen antamisen jälkeen pääset useimmiten näkemään, mitä muut kurssilaiset ovat siihen vastanneet. Myös sinun vastauksesi voi näkyä toisille kurssilaisille. Vastaukset näytetään anonyymeinä ja sinua pyydetään antamaan niille vertaisarviointi valitsemalla mielestäsi sopivin hymiö.

Voit tutustua kurssin tehtäviin kirjautumatta, mutta niiden suorittamista varten sinun tarvitsee rekisteröityä kurssille.

Miten pitkään voin suorittaa kurssia?

Voit suorittaa kurssia omassa tahdissasi. Rekisteröidyttyäsi kurssille sinulla on rajoittamattomasti aikaa suorittaa se loppuun. Käytännössä kuitenkin suosittelemme työskentelemään säännöllisesti, mikäli aikomuksesi on saada kurssi suoritettua. Ilman säännöllistä työskentelyä opiskelu helposti jää ja unohtuu.

Maksaako opiskelu?

Tiedelukutaidon perusteet -kurssi on ilmainen ja kaikille avoin.

Miten voin antaa palautetta kurssista?

Jos sinulla on kysymyksiä kurssisisällöistä tai haluat antaa palautetta kurssin teksteistä tai tehtävistä, ota yhteyttä Kehittämiskeskus Opinkirjoon: opinkirjo@opinkirjo.fi.

Mistä saan apua teknisissä ongelmissa?

Mikäli sinulla on teknisiä ongelmia tai kysymyksiä kurssialustasta, saat apua Helsingin yliopiston MOOC-keskuksesta: tiedelukutaidon-perusteet@helsinki.fi.

Kuka Tiedelukutaidon perusteet -kurssin on suunnitellut?

Kurssin on tuottanut Kehittämiskeskus Opinkirjo yhteistyössä Kauniaisten kaupungin ja Helsingin yliopiston kanssa. Sisältöjen kirjoittajat edustavat eri tieteenaloja. Lisätietoa Tiedelukutaidon perusteet -kurssin tekijöistä.