Saavutettavuusseloste

Tämä on Tiedelukutaidon perusteet MOOCin verkkomateriaalin (https://tiedelukutaito.mooc.fi/) saavutettavuusseloste, jota on päivitetty viimeksi 5.5.2023

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Palvelun saavutettavuus

Tiedelukutaidon perusteet MOOCin verkkomateriaali täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) vaatimusten mukainen.

Ulkoinen toimija teki verkkomateriaalin saavutettavuustestauksen vuonna 2022. Olemme korjanneet tähän mennessä osan saavutettavuuteen liittyvistä puutteista. Jäljellä olevat saavutettavuuteen liittyvät puutteet on listattu alla.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia (WCAG-onnistumiskriteerien kerrottu suluissa)

 • Epätarkkaa otsikointia: Palvelussa käytetty otsikointitapa ei noudata kaikissa näkymissä WCAG-saavutettavuusstandardin vaatimuksia hierarkkisuudesta ja loogisuudesta. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 • Virheellinen kielimääritys: Ruotsinkielisessä versiossa sivun sisältökieleksi on määritetty Suomi. (3.1.1 Sivun kieli; 3.1.2 Osien kieli)

 • Puuttuva hyppylinkki: Palvelussa ei tarjota ns. hyppylinkkiä, jolla ruudunlukuohjelman käyttäjä voi ohittaa kunkin sivun alussa toistuvan sisällön, kuten esimerkiksi navigointivalikot, paluulinkit ja kielivalinnat. (2.4.1 Ohita lohkot)

 • Siirtyminen varoittamatta toiseen palveluun: Palvelussa on elementtejä, jotka siirtävät käyttäjän varoittamatta toiseen palveluun. (WCAG 2.4.1 Linkin tarkoitus kontekstissa; 3.2.2 Syöte)

 • Puutteellisesti nimettyjä linkkejä: Palvelussa on linkkejä, jotka on nimetty puutteellisesti avustaville teknologioille. (WCAG 2.4.1 Linkin tarkoitus kontekstissa)

 • Nimeämättömiä painikkeita: Palvelussa on painikkeita, joita ei ole nimetty tai joiden toimintaa ei ole selkeästi kuvattu ruudunlukuohjelman käyttäjälle. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 • Koristekuvat: Palvelussa on niin sanottuja koristekuvia, joita ei ole piilotettu ruudunlukuohjelmalta. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

 • Näkyvä kohdistus puuttuu: Kaikkien linkkielementtien visuaalista kohdistusta ei ilmaista riittävästi erottuvalla kehyksellä.(WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus)

 • Nimeämättömiä lomakekenttiä: Muutamilla sivupohjilla olevat moniriviset syöttökentät ovat nimeämättömiä. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 • Lomakkeen vaiheen osoittaminen: Sivulla https://tiedelukutaito.mooc.fi/part-2/1-tieteellisen-tiedon-rakentuminen laskurissa meneillään oleva vaihe osoitetaan visuaalisesti, mutta samaa informaatiota ei ole tarjolla semanttisesti ruudunlukuohjelmille. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 • Lomakkeen virheilmoitus: "Luo käyttäjätunnus" sivulla täyttämättä jääneestä ja lähetetystä lomakkeesta ei välitetä mitään varoitusta, tai tietoa tyhjistä kentistä ruudunlukuohjelmille, saati visuaalisesti. (WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen)

 • Näppäimistöselaus estetty: Kaikkia valikkopainikkeita ei pysty selaamaan tai käyttämään ruudunlukuohjelmalla. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö)

 • Sarkainjärjestys: Työpöytäversion sisäänkirjautumisen päävalikon elementtejä läpi näppäimistöllä selatessa, jokaiseen valikon elementtiin kuluu kaksi sarkaimen painallusta. Päävalikon elementeillä on väärä selausjärjestys: Sulkemispainike on viimeisenä. (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys)

 • Puutteelliset maamerkit: Palvelusta puuttuvat header-, main- ja footer-maamerkit. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet; 2.1.4 Ohita lohkot; 1.3.6 Määrittele tarkoitus)

 • Responsiivisuus- ja skaalausongelmat: Palvelussa on responsiivisuudesta johtuvia ongelmia, jotka vaikeuttavat heikkonäköisten käyttäjien suoriutumista sivustolla. (WCAG 1.4.10 Responsiivisuus)

 • Puutteellisesti nimetty kielivalinta: Kielivalinnan alueen nimi puuttuu. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo; 3.1.2 Osien kieli)

 • Heikkoja kontrasteja: Kontrasti on heikko osassa teksteistä ja navigaatioelementeistä. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi); 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)

 • Sekakielisyyttä: Palvelussa on elementtejä, joiden kieli poikkeaa muusta kielilogiikasta. (WCAG 3.1.2 Osien kieli)

Tehtäviin liittyvät saavutettavuushaasteet

Tehtävien saavutettavuushaasteet liittyvät pääosin tehtäviin liittyviin materiaaleihin, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Verkko-oppimisympäristön tehtävien vastaamisominaisuus on saavutettava. Tehtävät eritylty muodossa osio.luku.tehtävän numero.

 • Tehtävä 2.1.2: Tehtävä on monivalinta, johon vastaaminen edellyttää kuvaajan näkemistä.

 • Tehtävä 2.2.3: Tehtävään liittyy kaksi pdf-dokumenttia, jotka eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

 • Tehtävä 2.3.1: Tehtävään liittyy neljä artikkelia. Kolmen abstraktit pystyy lukemaan html-versiosta, neljäs on tarjolla vain pdf-versiona.

 • Tehtävä 2.3.4: Tehtävään liittyy artikkeli, jonka pdf-tiedosto ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Tosin artikkelin tiivistelmä on luettavissa html-muodossa.

 • Tehtävä 3.3.1: Tehtävään liittyy Youtube-video, josta pyydetään tekemään näköhavaintoja. Tehtävän ideana on johdatella opiskelija pohtimaan ihmisen huomion valikoivuutta.

 • Tehtävä 3.3.3: Tehtävän oheismateriaalina on pdf-tiedosto, joka ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

 • Tehtävät 3.3.8 a ja b: Tehtävien oheismateriaalina on pdf-tiedosto, joka ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

 • Tehtävä 4.1.4: Tehtävässä esitetään kahdeksan kysymystä oheismateriaalina käytettävästä artikkelista. Artikkelin teksti on html-muodossa, mutta kysymyksistä kaksi liittyy artikkelissa oleviin kuviin, joista artikkelissa ei ole tekstikuvausta tms. vaihtoehtoista versiota. Jälkimmäiseen niistä pystyy tosin vastaamaan myös pelkän kuvatekstin perusteella.

 • Tehtävä 4.2.1: Tehtävässä tarkastellaan erilaisia kuvaajia ja pohditaan niiden luettavuutta ja havainnollisuutta. Tehtävä ei sovellu henkilölle, joka ei pysty näkemään kuvaajia. Se ei kuitenkaan estä saamasta pisteitä, sillä tehtävässä hyväksytään kaikki vastausvaihtoehdot.

 • Tehtävä 4.2.2: Tehtävässä pyydetään esittämään visuaalisesti joku annetuista aineistoista. Aineistoissa esiintyy taulukoita, jotka tulisi muokata graafiseen muotoon. Jos tämä tehtävä tuottaa ongelmia, se on mahdollista palauttaa tyhjänä ja saada siitä silti pisteet.

 • Tehtävä 4.3.1: Tehtävässä pitäisi tutustua lyhyeen sarjakuvaan, johon toinen kysymyksistä liittyy. Sarjakuva on tarjolla pelkkänä kuvana.

 • Tehtävä 4.3.2: Tehtävään liittyvä artikkeli on pdf-dokumentti, joka ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

 • Tehtävä 5.1.3_ Tehtävään liittyy pdf-tiedosto, joka ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuuden parantaminen

Pyrimme parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Korjaamme havaittua ongelmia mahdollisuuksien mukaan. Kehitämme Helsingin yliopiston MOOC-keskuksessa myös uutta versiota verkko-oppimisympäristöstä, jonka kehitystyössä pyrimme ottamaan saavutettavuuden nykyisä alustaa paremmin huomioon ja ratkaisemaan erityisesti skaalautuvuteen liittyviä saavutettavuusongelmia.

Ilmoita puutteista saavutettavuudessa

Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mooc@cs.helsinki.fi

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puhelinnumero 0295 016 000 (vaihde)